Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, iulie 12, 2024
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » VICELE DE LA VULCANA PANDELE TREBUIE SĂ-ŞI FACĂ BAGAJUL! Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil

VICELE DE LA VULCANA PANDELE TREBUIE SĂ-ŞI FACĂ BAGAJUL! Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil 

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că SCÎRTOAJE NICOLAE se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 26.10.2010, întrucât deține, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Vulcana Pandele, Județul Dâmbovița, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Scîrtoaje Nicolae PFA, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. 1, lit. g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

SCÎRTOAJE NICOLAE a fost validat în funcția de Viceprimar al Comunei Vulcana Pandele (Județul Dâmbovița), la data de 18.06.2008.

Începând cu data de 26.10.2010, SCÎRTOAJE NICOLAE a deținut calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul Scîrtoaje Nicolae PFA.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 87, alin. 1, lit. g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: (…) calitatea de comerciant persoană fizică”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Sursa: Agenţia Naţională de Integritate

View My Stats