Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iulie 20, 2024
Sunteți Aici Home » SOCIAL » Din 19 noiembrie, Primăria Târgovişte împarte alimentele de la Uniunea Europeană

Din 19 noiembrie, Primăria Târgovişte împarte alimentele de la Uniunea Europeană 

Primăria Municipiului Târgoviște prin Direcția de Asistență Socială va începe cu data de 19 noiembrie 2012 programul de distribuire a ajutoarelor alimentare, în conformitate cu prevederile H.G. nr.950/2012.pentru următoarele categorii de persoane:
1. Persoane cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate;
2. Persoane beneficiare de Venit Minim Garantat, conform Legii 416/2001;
3. Șomerii înregistrați potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocupării forțeii de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
4. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/luna;
5. Persoanele beneficiare ale prevederilor legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, Legii 49/1999 privind pensile IOVR, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, Decretului –lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice, Legii recunoștinței față de eroii –martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber – profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind indemnizația pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, ale caror venituri cumulate, obținute exclusive din aceste legi, se află sub 400 lei/luna.

Condiții de acordare:
-Domiciliul sau reședința pe raza MunicipiuluiTârgoviște – locuința înscrisă la adresa indicată în actul de identitate;
-Actul de identitate în original al beneficiarului și/sau al reprezentantului legal beneficiarii acestor produse alimentare sunt persoanele care au domiciliul în Municipiul Târgoviște.
Punctele de distribuție de unde se pot ridica aceste produse sunt:
-Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități adulți- str. CaleaBucurești, bl. O3, parter, microraionul XI- pentru persoanele  cu handicap grav și accentuat; tel. 0371107159;
-Str. Lt. Stancu Ion, fără număr (fostele depozite auto UPET ) –  pentru pensionari , șomeri și persoane beneficiare de venit minim garantat.

Program de distribuire: 09.00– 15.00
Cantități/produs/persoană sunt următoarele:
– 14 kg făină de grâu
– 4 kg mălai
– 6 kg orez
– 0,8 kg paste făinoase
– 0,5 kg biscuiţi
– 3 kg zahăr
– 2 cutii mazăre
– 1 kg fasole
– 1 cutie bulion
– 2 cutii roşii în bulion

Nota:
Cu data  menționată în prezentul anunț, beneficiarii pot ridica  aceste produse, uleiul urmând a fi recepţionat în funcţie de graficul de livrări transmis de Consiliul Judeţean Dâmbovița.

View My Stats