Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iulie 20, 2024
Sunteți Aici Home » SOCIAL » De la 1 septembrie, două asigurări pentru aceeași locuință

De la 1 septembrie, două asigurări pentru aceeași locuință 

Incepand cu 1 septembrie 2012, societatile de asigurare autorizate sa incheie asigurari facultative pentru locuinte, vor putea incheia asigurari facultative pentru locuinte pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor, numai pentru sumele asigurate care excedeaza sumelor asigurate obligatoriu.

Pentru riscurile si sumele asigurate obligatoriu societatile de asigurare vor putea incheia doar PAD

In cazul constructiilor aflate in coproprietate se incheie cate un contract pentru fiecare locuinta detinuta in proprietate/folosinta, care acopera si cota-parte din coproprietatea indiviza care revine fiecaruia pentru partile care prin natura lor sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii constructiei, respectiv dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii. In acest caz prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte.

Pentru condominiile in care sunt cel putin 4 apartamente se incheie cate un contract pentru fiecare parte a constructiei cu destinatia de locuinta detinuta in proprietate exclusiva, care cuprinde si dependintele, dotarile si utilitatile detinute in proprietate comuna.

Ce cuprinde Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale – PAD

PAD cuprinde urmatoarele:
a) informatii furnizate de contractant/asigurat referitoare la:
– identificarea asiguratului, contractantului si a beneficiarului asigurarii: numele si prenumele/denumirea, adresa completa a locuintei, CNP/CUI, telefon;
– identificarea obiectului asigurarii: tipul locuintei, potrivit clasificarii prevazute mai sus
b) riscurile acoperite prin contract;
c) suma asigurata obligatoriu pentru tipul de locuinta asigurat;
d) prima de asigurare obligatorie aferenta sumei asigurate;
e) data emiterii politei si perioada de valabilitate a acesteia;
f) datele de identificare ale PAID;
g) denumirea asiguratorului autorizat care a eliberat PAD in numele si contul PAID;
h) semnaturile partilor contractante;
i) denumirea actelor normative care prevad drepturile si obligatiile partilor contractante.

In baza primei de asigurare platite integral, aferenta tipului de locuinta care face obiectul asigurarii, asiguratorul elibereaza contractantului, in numele si contul PAID, o PAD pentru fiecare locuinta aflata in proprietate.

Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale se tipareste de catre PAID sau se emite electronic de catre asiguratorii autorizati si de catre PAID.

Prima de asigurare – cat costa si cand se plateste

Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecari de teren si inundatii pentru fiecare constructie cu destinatia de locuinta se incheie pe perioade de 12 luni, pana la momentul la care constructia isi pierde destinatia de locuinta, data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului fiind precizate in PAD.

Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea valabilitatii PAD, astfel:
a) 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip A;
b) 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip B.

Cum se clasifica locuintele asigurate?

Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:
– tip A: constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
– tip B: constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Sursa: avocatnet.ro

View My Stats