Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, iulie 19, 2024
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » DÂMBOVIŢA: Falsuri, atribuiri directe şi plăţi nelegale la Corbii Mari

DÂMBOVIŢA: Falsuri, atribuiri directe şi plăţi nelegale la Corbii Mari 

Parcul din Corbii Mari, realizat prin finanţare de la Administraţia Fondului de Mediu, printr-un contract încheiat în data de 2 septembrie 2010, nu a fost o investiţie care să aibă în spate respectarea legalităţii şi asta nu o spun persoane răuvoitoare sau adversarii politici ai primarului, ci experţi ai Corpului de Control al Primului Ministru. Conform informaţiilor date publicităţii, edilul comunei Corbii Mari, Constantin Anghel, a semnat hotărârile privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii cu încălcarea unor dispoziţii legale, apoi le-au depus la Administraţia Fondului pentru Mediu.

„În cele două înscrisuri, au fost atestate date şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că, la 26.05.2010 şi la 31 05.2010, au avut loc şedinţe ale Consiliului Local al comunei Corbii Mari, prin care a fost aprobată cofinanţarea proiectului în valoare de 440.094,91 lei, respectiv de 2.440.094,91 lei, acestea nefiind adoptate de către Consiliul Local al comunei Corbi Mari, ca autoritate deliberativă. În realitate, în data de 26.05.2010 nu a avut loc nicio şedinţă de consiliu local, iar, în data de 31.05.2010, suma aprobată în mod legal de către Consiliul Local prin Hotărârea 20/31.05.2010, reprezentând cofinanţarea, a fost de 440.094,91 lei”, se arată în raportul Corpului de Control al Primului Ministru.

parc corbii mari 4

Neregulile au curs gârlă…

Spun experţii guvernamentali că autorităţile de la Corbii Mari nu au informat Administraţia Fondului pentru Mediu despre modificarea regimului juridic al terenului şi au depus documente incomplete în vederea încheierii contractului. Nici cei de la Autoritatea Fondului pentru Mediu nu au catadicsit să verifice atent documentele, să vadă, cu ocazia vizitei în teren, dacă suprafaţa pe care s-a realizat proiectul corespunde cu cea descrisă în documentele transmise de comuna Corbii Mari. Dacă ar fi fost atenţi, vedeau că lucrurile nu sunt tocmai în regulă şi ar fi trebuit să rezilieze contractul pentru finanţarea nerambursabilă şi să respingă cererea de finanţare nerambursabilă.

Un adevărat film al abuzurilor şi neregulilor constatate de corpul de control venit de la Guvern s-a consumat la Corbii Mari! Din 520 de arbori şi arbuşti ornamentali prevăzuţi în proiect, s-au plantat numai 260. Restul au dispărut în neant! Au mai consemnat inspectorii Corpului de Control al Primului Ministru că primarul comunei Corbii Mari nu a vrut să prezinte membrilor comisiei documentaţia necesară în vederea efectuării recepţiei, iar aceştia au semnat orbeşte procesele verbale, fără să examineze executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. Consecinţa a fost producerea unei pagube la nivelul bugetului Primăriei Corbii Mari de 41.819.35 lei. Asta fiindcă un gard viu nu a mai fost plantat. O pagubă imensă, de 179.497, a înregistrat şi bugetul Fondului pentru Mediu, fiindcă nu au mai fost plantaţi arborii şi arbuştii ornamentali. De asemenea, procedura de achiziţie îmbracă latură penală, întrucât reprezentanţii Primăriei nu au transmis anunţul de atribuire spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.).

parc corbii mari 3

„Nu au elaborat notele justificative privind capacitatea tehnică şi profesională şi cea privind determinarea valorii estimative a contractului de achiziţie publică şi nu au întocmit programul anual al achiziţiilor publice aferent anului 2009, fiind încălcate dispoziţiile legale în materie”, se precizează în raport.

Contractul de lucrări a fost atribuit cu încălcarea legii…

Susţin inspectorii guvernamentali că au existat indicii că respectivul contract a fost încredinţat direct, cu încălcarea clară a legii, iar cel ce se face vinovat de acest lucru este chiar primarul comunei Corbii Mari – Constantin Anghel. La decontarea lucrărilor, firma care a obţinut contractul direct, fără licitaţie, a prejudiciat bugetul Fondului pentru Mediu, practicând „un adaos comercial pe care l-a inclus în preţul de facturare, pentru a masca profitul real obţinut şi pentru ca acesta să fie decontat de Administraţia Fondului pentru Mediu”.

Mai spun membrii Corpului de Control al Primului Ministru că cei de la firma care s-a ocupat de proiect „au indus şi menţinut în eroare reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu, prin intermediul reprezentanţilor Primăriei comunei Corbii Mari, prezentând înscrisuri care conţineau date nereale cu privire la cota de profit aplicată de executant pentru realizarea proiectului, în scopul decontării de către AdministraţiA Fondului pentru Mediu a unor cheltuieli neeligibile pentru implementarea proiectului, modalitate prin care s-a cauzat o pagubă bugetului Fondului pentru Mediu în cuantum de cel puţin 110.716 lei”.

parc corbii mari 1

Baza sportivă s-a construit plecând de la un fals…

Nici obţinerea finanţării pentru baza sportivă nu a fost tocmai în conformitate cu legea, spune tot Corpul de Control al Premierului!

„În vederea obţinerii finanţării de la bugetul de stat pentru «Bază sportivă în comuna Corbii Mari», primarul comunei şi alte două persoane din cadrul Primăriei au semnat, respectiv au contrasemnat pentru legalitate, două înscrisuri denumite Hotărâre a Consiliului Local al comunei Corbii Mari în cuprinsul cărora au fost atestate date şi împrejurări necorespunzătoare adevărului” .

Practic, au constatat inspectorii guvernamentali că, la data de 30.07.2008, când se spunea că au fost aprobate de consilieri studiul de fezabilitate şi cofinanţarea proiectului, aceste documente fiind trimise şi Secretariatului General al Guvernului în vederea obţinerii fondurilor necesare, nu a avut loc nicio şedinţă de Consiliu Local. Adică, s-a comis un fals! Probleme au fost în continuare şi la procedura de atribuire a lucrărilor.

baza sportiva corbii mari 3

„S-a constatat că achiziţia publică nu a fost prevăzută în programul anual al achiziţiilor publice aferent anului 2008, autoritatea contractantă nu a elaborat notele justificative privind alegerea procedurii şi cea privind determinarea valorii estimative a contractului de achiziţie publică, în comunicările transmise ofertanţilor privind rezultatul procedurii de atribuire nu a fost menţionată data limită până la care operatorii economici aveau dreptul de a depune contestaţie, iar până la data efectuării controlului, autoritatea contractantă nu a transmis anunţul de atribuire a contractului spre publicare în S.E.A.P., cu îăncălcarea dispoziţiilor legale”.

Şi, uite aşa, călcâd pe lege, reprezentanţii Primăriei comunei Corbii Mari au efectuat plăţi de peste un milion de lei în cadrul acestui proiect. Au mai constatat cu stupoare reprezentanţii Corpului de Control că Primăria Corbii Mari a primit nejustificat bani de la Fondul de Rezervă bugetară. În perioada 2009-2010, au intrat în contul Primăriei Corbii Mari 120.000 de lei pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital. Asta în condiţiile în care, la vremea respectivă, autorităţile locale dispuneau de fonduri din venituri proprii care, până la închiderea exerciţiului financiar, nu au fost utilizate!

baza sportiva corbii mari 2

Cam în aceste condiţii au apărut şi derulat unele proiecte în comuna Corbii Mari. Frumoase, dar cărora cetăţenii comunei, prinşi în lipsuri şi neajunsuri, nu le găsesc utilitatea. Acum, cele două obiective sunt păzite cu persoane angajate de Primărie. Dar, asta este o altă poveste…

baza sportiva corbii mari 1

View My Stats