Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iulie 20, 2024
Sunteți Aici Home » DEZVĂLUIRI » ZIARIŞTII ROMÂNI SUNT URMĂRIŢI PAS CU PAS! Gazetarii din Gorj susţin că le-au fost interceptate ilegal telefoanele, la comanda unor magistraţi plini de zel

ZIARIŞTII ROMÂNI SUNT URMĂRIŢI PAS CU PAS! Gazetarii din Gorj susţin că le-au fost interceptate ilegal telefoanele, la comanda unor magistraţi plini de zel 

Jurnaliştii de la GorjNEWS susţin că au dovezi că le-au fost interceptate telefoanele, fără mandat, fără ca ei să fie cercetaţi în vreo cauză penală. Pur şi simplu, s-a procedat ca pe vremea Securităţii Ceauşiste! Este un atentat grav la adresa democraţiei, motiv pentru care directorul publicaţiei, Narcis Daju, a adresat o scrisoare deschisă către ministrul Justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie, procurorului general al României, preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii şi, nu în ultimul rând, colegilor de breaslă, cărora le-a cerut sprijinul. Este o acţiune fără de precedent, care demonstrează că ziariştii sunt filaţi oră de oră. De ce? Pentru că spun adevărului pe nume! Cui nu-i convine? Ceauşescu a murit sau trăieşte pe undeva, prin vreo cancelarie ocupată de vreun baron stingherit totdeauna de dezvăluirile presei?

„Subsemnatul Daju Narcis, jurnalist de investigații, director al Ziarului de Investigații GORJNEWS, având în vedere atribuțiile și obligațiile dumneavoastră legale, vă rog – cu bună credință și în interes public – să inițiați urgent toate demersurile necesare pentru documentarea și sancționarea abaterilor disciplinare și, eventual, a infracțiunilor săvârșite de magistrații enumerați mai jos, care, în opinia mea, și-au încălcat obligațiile profesionale în raport cu justițiabilii, au săvârșit fapte care afectează prestigiul justiției, au refuzat nejustificat să-și îndeplinească o parte din îndatoririle de serviciu, și-au exercitat funcțiile cu gravă neglijență și rea-credință, luând în derâdere prevederi legale conform cărora “justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți” (Legea 304/2004, art. 2), “procurorii își exercită funcțiile în conformitate cu legea, respectă și protejează demnitatea umană și apără drepturile persoanei” (Legea 304/2004, art. 62).

Prevalându-mă de prevederile Codului de Procedură Penală, am cerut Parchetului de pe lângǎ Tribunalul Gorj să-mi răspundă în scris dacă în cauzele penale înregistrate la unitatea respectivă au fost solicitate și emise, pe numele meu, autorizații de interceptare a comunicațiilor mele, care au fost temeiurile de fapt și de drept, perioadele pentru care au fost emise autorizațiile, perioadele în care au fost efectuate interceptările, modul de valorificare a acestora, rezultatul anchetelor și soluțiile adoptate.

Din răspunsul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, rezultă că în dosarul penal 251/P/2011, privind pe Șerban Doru Aristică, mi s-au interceptat convorbirile telefonice, de la 12.01.2012 la 10.02.2012, și comunicațiile prin internet, de la 22.02.2012 la 23.03.2012, sub pretextele inventate că țineam legătura cu inculpatul și aveam cunoștință de date ce priveau activitatea de urmărire penală. În același răspuns se precizează că, în urma interceptărilor, nu au rezultat date care să intereseze urmărirea penală și nu s-a procedat la redarea convorbirilor și comunicațiilor în procese verbale.

În primul rând, este evident că procurorul Moța Emil – Gheorghe, din cadrul Parchetului de pe lângǎ Tribunalul Gorj, a încălcat prevederile art. 91^3 din Codul de Procedură Penală, conform căruia “dacă în cauză s-a dispus o soluție de netrimitere în judecată, procurorul este obligat să înștiințeze despre aceasta persoana ale cărei convorbiri sau comunicări au fost interceptate și înregistrate.” A trecut aproape un an de la expirarea celei de-a doua autorizații de interceptare, dar procurorul Moța nu s-a achitat de obligația sa legală de a mă înștiința că mi-au fost înregistrate convorbirile telefonice și comunicațiile efectuate prin internet. Mai mult ca sigur, a încălcat Codul de Procedură Penală pentru a ascunde faptul că a elaborat și semnat două cereri de autorizare a comunicațiilor mele, în care a inserat doar date neverificate și inventate despre mine, conform cărora făceam parte din gruparea infracțională a lui Șerban Doru Aristică, zis “Habitu”, cunoscut drept unul dintre liderii interlopei din Tg Jiu. Procurorul Moța a susținut în fals că țin legătura cu Șerban Doru și că am cunoștință de acțiunile ilegale derulate de acesta.
În realitate, nu am fãcut niciodată parte din anturajul lui Șerban Doru Aristică. Cu această persoană am vorbit o singură dată, cu circa doi ani în urmă, când m-a abordat cu rugămintea de a realiza o investigație jurnalistică pe un subiect propus de el, cerere căreia nu i-am dat curs.
Precizez că nici măcar nu m-am interesat, ca jurnalist, și că nu am scris vreodată vreun rând și că nu m-am pronunțat vreodată public în vreun fel despre Șerban Doru Aristică și/sau dosarul penal în baza căruia a fost arestat. Reaua – credință a procurorul Moța este dovedită și de listingul apelurilor telefonice efectuate și/sau primite de mine în cursul întregii mele vieți (ca să fie clar), din care rezultă limpede că nu comunic și nu am comunicat telefonic sau prin internet cu Șerban Doru Aristică. Or procurorul Moța a decis să-mi restrângă o serie de drepturi constituționale sub pretextul de a intercepta și înregistra ceea ce nu a existat și nu există: comunicările mele cu Șerban Doru Aristică.

În răspunsul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, scrie că comunicațiile mele au fost menținute sub interceptare pe toată durata autorizată de judecător, deși nu a rezultat nimic de interes. Prin urmare, procurorul Moța a încălcat și prevederile art. 91^1 din Codul de Procedură Penală, conform căruia “procurorul dispune încetarea imediată a interceptărilor si înregistrărilor înainte de expirarea duratei autorizației, dacă nu mai există motivele care le-au justificat”. Deși, după câteva zile de la punerea în executare a primului mandat de interceptare, procurorul Moța ar fi trebuit să se edifice pe deplin că nu am vreo legătură cu dosarul penal în care obținuse restrângerea drepturilor mele constituționale, cel în cauză m-a menținut sub interceptare pe toată durata autorizată. Mai mult, deși n-a rezultat nimic, ulterior a solicitat și i s-a aprobat, de către președintele Tribunalului Gorj, Encescu Florin, interceptarea comunicațiilor mele prin internet, în același dosar penal în legătură cu care se dovedise deja că n-am nicio implicare.

În încheierea motivată aferentă celei de-a doua autorizații, judecătorul Encescu minte că, din executarea primei autorizații, a rezultat că am ținut legătura cu comisar șef de poliție Voinescu Ion și cu comisar de poliție Mirulescu Ion. În realitate, nu am vorbit niciodată, nici față în față și nici prin alte mijloace de comunicare, nici cu Voinescu și nici cu Mirulescu.
Precizez că lui Mirulescu nici măcar nu-i cunosc fizionomia. Mai mult, în textul aceleiași încheieri motivate scrie că, după ce s-a descoperit legătura dintre mine și Voinescu și Mirulescu, “a fost sesizat Inspectoratul General al Poliției Române pentru efectuarea de verificări și măsuri legale”!

Superficialitatea manifestată de judecătorul Encescu Florin în autorizarea solicitărilor de interceptare emise de procurorul Moța Emil Gheorghe rezultă și din alte aspecte. Conform art. 91^1 din Codul de Procedură Penală, “interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează dacă sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni”. Totodată, “autorizarea interceptării și a înregistrării convorbirilor sau comunicărilor se face prin încheiere motivată, care va cuprinde (…) indiciile concrete si faptele care justifică măsura”. Or judecătorul Encescu Florin a autorizat interceptarea comunicațiilor mele în baza unor pseudo-argumente, de natură ficțională, și în absența oricăror indicii temeinice, concrete și/sau fapte care să justifice restrângerea drepturilor mele constituționale.”

Pe de altă parte, procurorul Moța a solicitat, pe lângă interceptarea și înregistrarea a două posturi telefonice mobile pe care le utilizam permanent, și interceptarea, și înregistrarea unuia dintre telefoanele televiziunii GORJ TV (0752095441), sub pretextul mincinos că este folosit de mine. În perioada de referință, eu realizam o emisiune de televiziune live, o dată pe săptămână, și foloseam acel telefon doar pentru a primi SMS-uri de la telespectatori, în timpul acelei emisiuni. Găseam acel telefon pe masa din studioul de televiziune și îl lăsam tot acolo, la sfârșitul fiecărei emisiuni. Niciodată nu am inițiat vreun apel telefonic și nu am expediat vreun SMS de pe telefonul respectiv. Acest aspect era, de altfel, cunoscut de procurorul Moța, din listingul convorbirilor acelui terminal telefonic, și, totuși, inexplicabil, s-a cerut și interceptarea lui, sub pretextul că eu l-aș folosi.

În mod indubitabil, prin aceste demersuri Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a realizat, cu aprobarea Tribunalului Gorj, interceptarea și înregistrarea convorbirilor unei televiziuni dintr-o țară democratică.

Fără a realiza minime verificări, judecătorul Encescu a autorizat și interceptarea telefonului televiziunii GORJ TV, motivând că eu îl folosesc.

În realitate, acel telefon a fost utilizat, în cele 30 de zile în care a fost interceptat, de aproape întreaga echipă de jurnaliști a televiziunii GORJ TV, toate convorbirile acestora fiind înregistrate. Mai mult, procurorul Moța a avut, astfel, acces la datele personale ale telespectatorilor care au expediat SMS-uri în timpul emisiunilor difuzate de GORJ TV, în perioada de 30 de zile autorizată.

Analog, deși a constatat rapid că nu eu folosesc acel telefon, procurorul Moța nu s-a achitat de obligația sa legală de a întrerupe interceptarea lui.
Față de recenta mea solicitare de a mi se permite, ca jurnalist, consultarea dosarelor penale aflate în curs de judecare la Tribunalul Gorj, în care Șerban Doru Aristică apare ca inculpat, unul dintre purtătorii de cuvânt ai acestei instanțe mi-a răspuns, în scris, că mi se asigură doar accesul parțial la acele dosare, invocându-se inclusiv necesitatea protejării vieții private a părților din dosarele penale respective. Menționez că faptele din dosarele penale au fost intens mediatizate, în ultimul an. Trecând peste gafa impardonabilă de a susține că, din punerea în executare a unor mandate de interceptare, au rezultat date de viață privată care, pe deasupra, contrar legii, au fost reținute și incluse în dosare penale aflate în curs de judecare, în realitate nu mi s-a dat acces integral la dosarele respective pentru a nu vizualiza autorizațiile emise pe numele meu și pentru a nu avea imaginea întregului tablou al abuzurilor săvârșite împotriva mea. De precizat că, anterior, conducerea Tribunalului Gorj a aprobat consultarea integrală a dosarelor respective de către un alt jurnalist, Alin Ion.

De altfel, în ultima perioadă, președintele Tribunalului Gorj, Encescu Florin, a dovedit, cu totul nejustificat, o evidentă atitudine instituțională ostilă la adresa ziarului GORJNEWS, pe care îl conduc. Solicitând, în baza Legii 544/2001, lista angajaților Tribunalului Gorj care au contracte de colaborare cu Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg Jiu, conducerea Tribunalului Gorj a răspuns că nu deține astfel de date, în condițiile în care însuși Encescu Florin este profesor la instituția de învățământ amintită. Lista respectivă este de interes public, întrucât Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg Jiu este implicată în foarte multe litigii aflate pe rolul Tribunalului Gorj, și multi justițiabili sunt în situația de a fi judecați de magistrați subordonați profesional conducerii Universității “Constantin Brâncuși” din Tg Jiu. Acești justițiabili au dreptul de a solicita suspendarea și strămutarea acelor litigii.

Tabloul agresiunilor evidente săvârșite împotriva mea, în scopul obstrucționării și al eliminării totale a investigațiilor jurnalistice pe care le derulez, este întregit de un aspect colateral, care face obiectul unei petiții separate. Pe scurt, șeful Secției Penale a Judecătoriei Tg Jiu, judecător Liviu Boian, a dispus prin sentință penală definitivă și irevocabilă începerea urmăririi penale, ca urmare a faptului că am refuzat să dezvălui numele surselor mele care au fundamentat o anchetă de presă care conține exclusiv date de interes public, neclasificate, despre Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg Jiu. Urmărirea penală este în curs, dar atât Parchetul de pe lângǎ Judecătoria Tg Jiu cât și Inspectoratul de Poliție refuză să îmi răspundă în scris ce posibilă infracțiune a generat ancheta penală și ce calitate am în acel dosar. Din textul sentinței penale nu rezultă absolut nicio infracțiune.

Vă rog să dispuneți cercetarea aprofundată a aspectelor din prezenta petiție și adoptarea urgentă a măsurilor legale, în consecință”.
Daju Narcis

View My Stats