Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, mai 18, 2024
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » TELEORMAN: Fostul primar de Pietroşani şi-a pricopsit familia cu bani publici

TELEORMAN: Fostul primar de Pietroşani şi-a pricopsit familia cu bani publici 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, precum și săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu de către PICU EMIL, fost primar al comunei Pietroșani, județul Teleorman, în mandatul 2008 – 2012.

PICU EMIL a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în perioada exercitării mandatului de primar, a atribuit tatălui său, precum și Întreprinderii Familiale Picu I. Alecsandru (reprezentată de fiica sa și tatăl său), fără aprobarea prealabilă a consiliului local, un contract de prestări servicii, în valoare de 6.500 Lei, și două contracte de închiriere teren arabil, în suprafață de 48,13 ha, resprectiv 38 ha, în valoare de 100 Lei/ha.

De asemenea, acesta a emis facturi și ordine de plată în valoare de 60.600 lei, unele fără a avea la bază contracte, și a încheiat, fără a respecta dispozițiile legale, un contract de închiriere cu cumnatul său pentru un spațiu cu destinația de bibliotecă, prețul chiriei fiind de 1.000 lei/lună.

Prin atribuirea directă a contractelor enunțate mai sus și emiterea de facturi și ordine de plată care nu au nicio bază legală, PICU EMIL a creat un avantaj de natură patrimonială tatălui, fiicei și cumnatului său.

Conform dispozițiilor legale, atribuirea contractelor, de orice natură, dacă privesc domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, se aprobă de către consiliul local prin hotărâre de consiliu, licitația publică fiind principalul mod de atribuire.

Astfel, PICU EMIL a încălcat dispozițiile art. 76, alin. 1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine […] ori rudele sale de gradul I”, dispozițiile art. 301, alin. (1) din noul Cod Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Agenția Națională de Integritate a mai constatat, în cazul lui PICU EMIL, indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și pedepsită de art. 297, alin. (1) din noul Cod Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PICU EMIL a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PICU EMIL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

View My Stats