Știri, Muntenia-Sud, România|joi, aprilie 18, 2024
Sunteți Aici Home » SOCIAL » Start pentru ajutoarele de încălzire

Start pentru ajutoarele de încălzire 

De săptămâna aceasta, Direcţia de Asistenţă Socială primeşte la sediul din Calea Domnească, nr. 216, la Cantina de Ajutor Social – strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 – şi la Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi Adulţi – Calea Bucureşti, bloc O3, parter – cererile şi declaraţiile pe propria răspundere ale târgoviştenilor care se încadrează să primească ajutor de stat pentru încălzirea locuinţei cu agent twermic, gaze naturale sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri.

Persoanele care reuşesc să facă acest lucru până pe 31 octombrie vor primi ajutor pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie. Pentru ceilalţi, subvenţia se acordă plecând de la luna următoare celei în care au depus cererile însoţite de documentele justificative. Între acestea, şi adeverinţă eliberată de Serviciul Taxe şi Impozite, pe care să se regăsească şi viza Registrului Agricol.

De anul acesta, toţi solicitanţi care deţin în proprietate clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, mijloace de transport care depăşesc 1600cmc, utilaje agricole, terenuri intravilane (1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală), arabile, fâneaţă, vii, livezi, pădure, peste trei bovine, cinci porcine, 20 de ovine/caprine, 15 familii de albine nu mai primesc ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Ajutorul se acordă acelor familii sau persoane singure care au venituri sub 615 lei.

În cazul în care veniturile sunt sub 155 de lei pentru fiecare membru al familiei, iar încălzirea se face cu agent termic, statul va suporta 90% din valoarea facturii de încălzire.

Dacă în aceeaşi situaţie, încălzirea se realizează cu gaze naturale, statul plăteşte o sumă fixă, respectiv 262 de lei.

Când vine vorba de încălzire pe bază de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se acordă 54 de lei lunar, pentru cei care au venituri sun 155 de lei.

View My Stats