Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, mai 22, 2024
Sunteți Aici Home » FELICITĂRI » INFO UTIL: În ce condiţii beneficiază absolvenţii de indemnizaţie de şomaj!

INFO UTIL: În ce condiţii beneficiază absolvenţii de indemnizaţie de şomaj! 

25 iulie este termenul-limită până la care absolvenţii de liceu din promoţia 2017, inclusiv cei care nu promovează examenul de bacalaureat, se pot prezenta la Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de MUncă în vederea înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapa prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj în cuantum de 250 de lei, timp de şase luni.

Potrivit directorului executiv adjunct al AJOFM Dâmboviţa – Cezar Dincă, în situaţia în care unii tineri mai au corigente, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigență.

Dosarul trebuie să conţină:
– act de identitate (copie şi original);
– act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în copie şi original (în cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 26 mai 2017);
– adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este „apt de muncă” sau „apt muncă cu restricții”.

Absolvenţii care nu depun actele până la data de 25 iulie 2017 se vor putea înregistra şi m ai târziu ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, însă fără dreptul de a primi indemnizaţia de şomaj în sumă de 250 de lei, timp de 6 luni.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

„Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Dâmbovița, să solicite adeverinţa de absolvire (chiar şi fără examenul de licenţă) imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropriate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor. Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante în luna septembrie, în cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant, dată care trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior”, precizează Cezar Dincă.

Atenţie! Dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni iar absolventul nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţia de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuită dacă se înregistrează în evidenţa AJOFM.

View My Stats