Știri, Muntenia-Sud, România|joi, aprilie 18, 2024
Sunteți Aici Home » SOCIAL » Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, la alegere

Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, la alegere 

Părinţii pot alege între două pachete de măsuri privind durata concediului şi cuantumul indemnizaţiei acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului.

Primul pachet de măsuri prevede un cuantum al indemnizaţiei cuprins între 600 şi 3400 de lei, reprezentând 75% din media veniturilor salariale nete pe ultimele 12 luni, pentru o perioadă de concediu de 1 an. După expirarea anului în care părintele beneficiază de acest tip de concediu, se poate acorda concediu fără plată în intervalul de până la 24 de luni de la naşterea copilului.

De asemenea, statul va acorda părintelui o primă de reîntoarcere la muncă, dacă acest lucru are loc înainte de expirarea primelor 12 luni de concediu. Prima este în valoare de 500 de lei şi se acordă lunar, pe perioada cuprinsă între momentul reîntoarcerii la muncă şi împlinirea a 2 ani de la naşterea copilului.

Cel de-al doilea pachet de măsuri se referă la acordarea unui concediu de 2 ani, cu o indemnizaţie reprezentând 75% din media veniturilor salariale nete pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 şi nici mai mare de 1200 lei lunar.

În această situaţie, prima de reîntoarcere la muncă nu se acordă.

În cazul copiilor cu dizabilităţi, concediul părinţiilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă, în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, va fi cuprinsă între 600 lei şi 3.400 lei.

Totodată, acordarea primei de reîntoarcere la muncă se realizează oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

Părinţii copiilor născuţi până la data de 31 decembrie 2010, inclusiv, vor beneficia de prevederile legislaţiei de până în prezent privind cuantumul indemnizaţiei şi durata concediului maternal.

View My Stats